Sunshine Corner         

Opvang Filippijnse straatkinderen                  


 DE VIER HUISGEZINNEN EN HUN VERJAARDAGSKALENDER

 

 Bethesda family (Girls I)

                               

 Bethany family (Girls 2)

 


 

Israel family (Boys 1)         

                 

                     Jerusalem family (Boys 2)