Evangelisatie

Carcar

In augustus 2007 trouwden twee van onze kinderen, Ricky en Zenaida. Zij gingen in Carcar wonen, omdat daar twee broers van Zenaida woonden en zij het huisje van een broer konden kopen, omdat hij ging verhuizen. De sponsors maakten het mogelijk dat het geld ervoor bij elkaar kwam.


In Carcar bleek geen enkele christelijke gemeente te zijn en daarom vroeg Zenaida of Tito en Lenie daar evangelisatiediensten wilden gaan

houden. Ook hier namen een heel aantal mensen de Heer aan en werden er al enkele doopdiensten gehouden.


In 2010 zijn de evangelisatiediensten gewijzigd. Deze diensten werden gehouden op zaterdag en omdat de volwassenen graag meer wilden weten over de Bijbel wilden zij graag Bijbelstudies op dinsdag. De kinderen zijn dan voor een groot deel naar school, zodat zij hun aandacht volledig bij de studies kunnen houden. Inmiddels zijn er drie groepen ontstaan.

Geitjes project

Voor de allerarmste bezoekers van onze Bijbelstudies in Carcar hebben we een actie gehouden om aan deze mensen een geitje te geven. Deze actie is een groot succes geweest. We hebben ruim 40 geitjes kunnen weggeven, maar de eigenaars moeten de eerstgeboren geit weer terug geven. Deze jonge geit gaat dan weer naar een volgend gezin. Zo blijft de ondersteuning van deze mensen toch doorgaan.

Het project loopt erg goed. De 1e jonge geit die we van de eigenaren terug krijgen,gaat nu naar Bogo in het rampgebied. De bewoners daar zijn heel erg blij.

Geitjes kopen

vervoer

Nieuwe eigenaar